E-mailadres: j.paas@kerkrade.nl

Algemeen

Jo Paas wordt geboren op 2 december 1953. Hij studeerde Nederlands recht, Duitse taal- en letterkunde en volgde een opleiding tot makelaar. Hij is 7 jaar officier bij de Landmacht geweest en werkte 34 jaar in verschillende beleids- en leidinggevende functies bij de gemeente Landgraaf.
Tussen 1990 en 1997 was Jo voorzitter van RKVV Miranda. Hij heeft als hobby het kopen en restaureren van Oldtimers.

In 2014 richt hij de Ouderenpartij Kerkrade (OPK) op, waarvan hij fractievoorzitter en lijsttrekker wordt.

In 2022 wordt hij benoemd tot wethouder met de portefeuilles Financiën, WMO en Integraal ouderenbeleid bij de gemeente Kerkrade.

Portefeuille

  • Financiën
  • WMO
  • Integraal ouderenbeleid

Nevenfuncties

Ambtshalve

Lid Algemeen Bestuur Gem. Regeling voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg (KBL)
Lid Dagelijks Bestuur Gem. regeling Eurode
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Nazorg Limburg B.V.
Lid aandeelhoudersvergadering NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Voorzitter Stichting Administratiekantoor BV Holding Stadion Kerkrade
Lid aandeelhoudersvergadering NV Bank Nederlandse Gemeenten
Lid aandeelhoudersvergadering NV Enexis Holding
Voorbereiden besluitvorming t.b.v. aandeelhoudersvergaderingen Enexis VEGAL
Lid Algemeen Bestuur Gem. regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BSGW)

Niet ambtshalve

Lid Intergemeentelijke sociale dienst van Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen
Voorzitter Bezwaarcommissie van Kompas (onbezoldigd)

Scroll naar boven