Loading...
Fractie 2018-01-29T18:00:40+00:00

Fractie

De fractie van de OPK bestaat uit Anne-Marie Fischer, Bianca Cremers en Leon Schlenter.

Anne Marie Fischer
Anne Marie Fischerfractielid
Anne Marie Fischer-Otten is in 1953 in Kerkrade geboren, een rasechte Kerkraadse dus. Na de HBS in onze stad doorlopen te hebben studeerde ze rechten in Tilburg. Ze heeft bij de stichting WMC en op Personeelszaken van onze gemeente gewerkt.

In “haar tijd” stopte je met werken als er een baby kwam dus is ze daarna vrijwilligerswerk gaan doen. In het bestuur van de peuterspeelzaal en de oudervereniging heeft ze met plezier veel werk verzet, bij het schoolbestuur waren het bestuurs-en db-functies, bij de zwemclub het secretariaat. Ze is 12 jaar raadslid voor GroenLinks geweest. Drie jaar geleden is ze overgestapt naar de OPK omdat ze dáár ook meer voor de senioren van Kerkrade kan betekenen. In de commissie Algemene Zaken en Middelen is ze burgerraadslid. In het provinciebestuur is ze afgevaardigd als raadsvolger (van 50+) voor de commissie Cultuur.

Anne Marie is getrouwd met Jos en samen hebben zij twee kinderen, twee schoonkinderen en 5 kleinkids en oh ja…….ze is rolstoelafhankelijk en in het bezit van een hulphond.

Bianca Cremers
Bianca Cremersfractielid
Bianca Cremers is 44 jaar en moeder van een zoon van 12 jaar.
Ze is al 24 jaar werkzaam bij de gemeente Landgraaf waar ze zich bezig houdt met privaatrechtelijke zaken. (verkoop grond, pachten, onrechtmatig grondgebruik enz).

Met een diploma als secretaresse is ze bij de gemeente Landgraaf begonnen en door de jaren heen gegroeid in de functie medewerkster Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken.
De interesse in de politiek is met de jaren gegroeid vooral omdat ze al 24 jaar in een politieke organisatie werkzaam is.

De Ouderenpartij Kerkrade spreek haar zeer aan, daar ze in het bijzonder onze senioren een warm hart toedragen. Bianca is een heel sociaal persoon en ze vindt het erg belangrijk dat er voor onze ouderen/senioren goed gezorgd wordt. Zelf wil ze ook oud worden met goede voorzieningen en niet eenzaam zijn!

Leon Schlenter
Leon Schlenterfractielid
Leon (1971) is geboren en getogen in Kerkrade. Na het afronden van het VWO, afdeling Atheneum, behaalde hij in 1996 zijn HBO-diploma aan de Hogeschool Sittard, waar hij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening afrondde.

Na vanaf 1 februari 1996 werkzaam te zijn geweest bij de sociale dienst van de gemeente Kerkrade, werkt Leon sinds oktober 1997 bij de gemeente Landgraaf. Eerst bij de afdeling Sociale Zaken en sinds 2002 bij Juridische Zaken, in de functie van medewerker juridische zaken en rechtsbescherming. Leon is hierin voornamelijk belast met zaken binnen het sociaal domein.

Naast zijn reguliere werkzaamheden voor de gemeente Landgraaf, is Leon ook actief betrokken bij de medezeggenschap in die organisatie. Zo is hij is sinds maart 2002 lid van de Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Landgraaf. Twee zittingsperioden is Leon ook voorzitter van de OR geweest.