Loading...
Home 2017-09-07T07:20:09+00:00

Een leeftijdsvriendelijke stad sluit niemand uit, creëert kansen en realiseert welzijn voor haar burgers

Waarom een Ouderenpartij in Kerkrade?

In 2018 is 60% van de Kerkraadse bevolking ouder dan 50 jaar! Van de 5 inwoners van onze stad zijn er dan 3 ouder dan 50! Dat is een heel grote groep. Helaas worden de belangen van deze inwoners niet altijd in voldoende mate behartigd. Dit blijkt allereerst uit het feit dat er voor ouderen, in tegenstelling tot de jeugd, geen beleidsveld in de begroting is opgenomen.

Ook is de OPK van mening dat er – naast de wettelijke taken die de gemeente ten behoeve van de (oudere) inwoners heeft te vervullen – meer geld uitgetrokken kan en moet worden voor ouderenbeleid. Het bedrag van ca. €50.000,- dat nu jaarlijks wordt uitgegeven ten behoeve van ouderen is in onze ogen veel te weinig.

Daar moet verandering in komen en daarom is eind 2013 de lokale partij OPK opgericht.

Onze partij wil het leven van 50-plussers, maar ook zij die nog 50-plus moeten worden, aangenamer maken, zodat zij gezond en zelfstandig oud(er) kunnen worden. Ons streven is om van Kerkrade een leeftijdsvriendelijke stad te maken, waarop iedereen – jong en oud – trots kan zijn. Om dit te bereiken moet die grote groep ouderen mee kunnen denken en beslissen in het besturen van de gemeente.

ONS DOEL

De Ouderenpartijkerkrade wil het leven van 50 plussers aangenamer maken, zodat zij gezond en zelfstandig oud(er) kunnen worden.

LEES PROGRAMMA

OVER ONS

De Ouderenpartijkerkrade is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van de gemeente. De groeiende groep ouderen neemt hierbij een bijzondere plaats in. Het is in onze visie de oudere generatie waarvoor te weinig aandacht en ondersteuning bestaat.

LEES MEER

LID WORDEN

Iedereen die onze doelstellingen onderschrijft en actief wil meewerken aan de verwezenlijking daarvan, is van harte uitgenodigd om onze achterban te versterken! Leeftijd is onbelangrijk, achtergrond evenmin. Wel vragen we idealisme, doorzettingsvermogen, daadkracht en de bereidheid om compromissen te sluiten en/of te accepteren.

WORD LID