Home

Flyer ontvangen?

Lees hier alle punten nog eens rustig door.

 

60% van de inwoners in Kerkrade is 50+

De Ouderenpartij Kerkrade (OPK) is de spreekbuis voor 60% van de inwoners. Ons programma kunt u uiteraard lezen maar belangrijke punten voor de OPK zijn:

Opkomen voor..

De O van OPK staat bij ons vooral voor – om het in het Kirchröadsj Plat tse zage : opkómme, oppakke, oppasse en jans bezóngesj opvange. Wij willen meepraten over de zorg. Zorg en welzijn zijn voor elke Kerkradenaar van groot belang, maar vooral voor de 50-plusser.

Participatie..

De P van OPK staat voor “Participatie”; om het maar weer in onze “moddersjproach” te zeggen: mitdoeë, mitwirke, mitsjprèche en mitmaache.

Toen onze mijnen nog draaiden had iedereen werk. De generatie van 50-plussers heeft dit grotendeels nog meegemaakt.
Nu vallen vooral de 50 tot 65-jarigen uit de boot. Als ouderenpartij willen wij ons extra inzetten voor die groep.
De niet-werkende ouderen en gepensioneerden mogen niet weggezet worden als niet meer belangrijk. Zij zijn de laatste tien jaar al genoeg gekort op allerlei gebieden. Daarom staat de P bij ons ook voor “Potmonee”. Vele ouderen zijn nog vitaal en moeten volop de kans krijgen om “mit tse doeë” !

Kerkrade dat zijn wij!

Met de K van OPK bedoelen wij natuurlijk “Kirchröa” Wij zijn Kerkrade en Kerkrade dat zijn wij. Samen vormen wij op een trotse wijze de gemeente Kerkrade, wat inhoudt dat wij ons vooral willen inzetten voor:

Goede openbare voorzieningen; straten, pleinen, parken en plantsoenen, maar ook goede trein- en busverbindingen | Aanpakken en bespreekbaar maken van overlast | Zorgen voor veiligheid | In ere houden van tradities en ons culturele bezit

OVER ONS

De Ouderenpartij Kerkrade zet zich in voor de belangen van alle inwoners in Kerkrade. De groeiende groep ouderen neemt hierbij een bijzondere plaats in.

Lees meer

Jaarverslag 2019
Benieuwd hoe afgelopen jaar verlopen is? Lees hier ons jaarverslag.

Algemene beschouwingen 2020 ishier te lezen.

 

ONS DOEL

De Ouderenpartij Kerkrade wil het leven van 50 plussers aangenamer maken. Gezond en zelfstandig oud(er) kunnen worden! 60% van de inwoners is onze doelgroep..

Lees meer