REACTIE VERTROUWENSCOMMISSIE OP ARTIKEL DAGBLAD DE LIMBURGER

Verklaring namens vertrouwenscommissie 7 juni jl. op het artikel “Integriteitsklacht bij provincie tegen burgemeester Dassen” in Dagblad de Limburger”.
Op 17 april jl. heeft de vertrouwenscommissie een regulier klankbordgesprek gevoerd met de burgemeester. De commissie heeft unaniem geconcludeerd dat onze burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad naar volle tevredenheid en op een goede en integere manier functioneert. Dat het aanwezige commissielid van de SP drie dagen later bij de gouverneur een integriteitsklacht indient tegen diezelfde burgemeester, vinden we zeer vreemd en niet passend bij een open en eerlijke manier van besturen. De vertrouwenscommissie is hierover niet op de hoogte gesteld en moest dit achteraf via via vernemen.
We hebben vervolgens afgesproken dat de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevr. Nettie Paul-Ubachs (Burgerbelangen Kerkrade), als aanspreekpunt zou optreden bij vragen over het antwoord dat door de gouverneur werd gestuurd. In deze brief zegt de gouverneur dat er van een integriteitsschending geen sprake is en het niet aan hem is om hier iets over te vinden, maar dat dit aan de raad is. Bij de gemeente Kerkrade kent niemand de inhoud van de klacht. Niet de vertrouwenscommissie en ook de burgemeester zelf niet. De inhoud is blijkbaar wel bekend bij Dagblad de Limburger. We nemen nadrukkelijk afstand van deze niet integere manier van werken.
Om uitleg te krijgen over het waarom achter de brief van de SP, hebben we de SP uitgenodigd om uitleg te komen geven in de vertrouwenscommissie. De fractievoorzitter van de SP wilde of kon, ook na het aanbieden van een ander tijdstip, niet deelnemen om uitleg te geven.
Bovenstaande uitleg is ook door de voorzitter, Nettie Paul-Ubachs, aan de journalist van Dagblad de Limburger gegeven. Deze heeft er echter voor gekozen om de, voor ons zeer belangrijke uitleg, uit het artikel weg te laten. Daardoor ontstaat er een eenzijdig en gekleurd beeld van de situatie.

Scroll naar boven