Loading...

Ook Ouderenpartij Kerkrade tegen bijdrage gemeente aan concert Guido Dieteren

Ook Ouderenpartij Kerkrade tegen bijdrage gemeente aan concert Guido Dieteren en gratis kaartjes voor leden van het gemeentebestuur. De Ouderenpartij vindt net als de andere oppositiepartijen in de Kerkraadse gemeenteraad dat het in deze tijd van bezuinigen niet gepast is om als gemeente drie jaar lang jaarlijks een bedrag van € 100.000,00 uit te geven [...]

2018-07-20T16:21:02+00:00 juli 20th, 2018|Nieuws|

WTCG gelden, het vervolg.

Afgelopen woensdag heeft een meerderheid van de Kerkraadse gemeenteraad ingestemd met het niet meer uitkeren van de zogenaamde WTCG gelden, een kleine financiële tegemoetkoming in de hoge ziektekosten voor de chronisch zieken en gehandicapten. Het gaat hierbij om een jaarlijks bedrag van € 125,00 dat iedere chronisch zieke en gehandicapte kreeg. De Ouderenpartij is hier [...]

2018-07-20T16:13:11+00:00 juli 10th, 2018|Nieuws|

Standpunt OPK over de nieuwe coalitie

In de Raadsvergadering van 16 mei jl. hebben de fractievoorzitters gereageerd op de samenstelling van de nieuwe coalitie, het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders. Namens de OPK heeft Jo Paas zijn verbazing en verontwaardiging uitgesproken over de wijze waarop Burgerbelangen als grootste partij in de formatie te werk is gegaan. Twee partijen (Lokaal [...]

2018-05-23T12:18:40+00:00 mei 23rd, 2018|Nieuws|

Ouderen zijn al jaren de klos

Door een stapeling van een reeks financieel nadelige maatregelen zijn de ouderen en gepensioneerden in Nederland (en dus ook in Kerkrade) er sinds 2008 ongeveer 12% op achteruit gegaan. Met name partijen als de VVD en D66 beschouwen de 65plussers steeds meer als pinautomaat. Dit denken ze straffeloos te kunnen doen omdat deze grote groep [...]

2018-03-14T17:44:33+00:00 maart 14th, 2018|Nieuws|

Het tweede debat

Tijdens het tweede debat was er wat meer vuurwerk te beleven. Lijsttrekkers die het op een nette manier verbaal met elkaar aan de stok kregen. Jo Paas, onze lijsttrekker, moest in debat met de lijsttrekkers van de nieuwe partij Koe, GroenLinks en de SP. Het overkoepelde thema was het Sociaal Domein/schaarse middelen met als stelling [...]

2018-03-07T07:06:56+00:00 maart 7th, 2018|Nieuws|

OPK, Bowlen en Fitland! Een mooie combinatie!

Donderdag jl. hebben Léon Sluijsmans en Jo Paas op uitnodiging van de vestigingsmanager Frank Gerards bij Fitland Kerkrade een goed gesprek gehad. Het gesprek ging over de vraag hoe we in Kerkrade mensen en in het bijzonder de ouderen meer kunnen laten bewegen. Een van de initiatieven die Fitland Kerkrade heeft uitgewerkt is het gratis [...]

2018-03-03T13:30:07+00:00 maart 3rd, 2018|Nieuws|

Terugblik van Jo Paas op eerste debat

Het eerste verkiezingsdebat zit er op. Wat opviel waren twee zaken: Naast alle aanwezigen die op de een of andere manier aan een partij verbonden zijn waren onder de aanwezigen slechts ca. 10 burgers die de koude getrotseerd hadden om het verkiezingsdebat bij te kunnen wonen. Dat is erg jammer want bij elk verkiezingsdebat (er [...]

2018-03-03T13:30:15+00:00 maart 2nd, 2018|Nieuws|

Gesprek OPK met de KBO afdeling Kerkrade

Op uitnodiging van de KBO (Katholieke Bond Ouderen) afdeling Kerkrade hebben onze partijvoorzitter Léon Sluijsmans en fractievoorzitter Jo Paas op 14 november een prettig en informatief gesprek gevoerd met KBO-voorzitter Jo Linders en vice voorzitter Werner Slapak. Beide heren waren zeer geïnteresseerd in de standpunten van onze partij met betrekking tot een aantal thema’s die [...]

2017-11-21T18:23:35+00:00 november 17th, 2017|Nieuws|