WTCG gelden, het vervolg.

Afgelopen woensdag heeft een meerderheid van de Kerkraadse gemeenteraad ingestemd met het niet meer uitkeren van de zogenaamde WTCG gelden, een kleine financiële tegemoetkoming in de hoge ziektekosten voor de chronisch zieken en gehandicapten. Het gaat hierbij om een jaarlijks bedrag van € 125,00 dat iedere chronisch zieke en gehandicapte kreeg.

De Ouderenpartij is hier zeer verbolgen over. Waarom?

Het geld dat bespaard wordt door de WTCG gelden niet meer uit te keren wordt gebruikt om het tekort op de Jeugdzorg voor een deel aan te vullen. Bij de WTCG gelden gaat het om een bedrag van ruim € 800.000. Het tekort op de Jeugdzorg bedraagt echter 3,8 miljoen euro zodat het niet uitkeren van de WTCG gelden niet de hele oplossing is voor het tekort op de Jeugdzorg. Bovendien heeft de huidige coalitie enkel binnen het Sociaal Domein naar oplossingen gezocht en niet naar andere mogelijkheden die er beslist wel waren.

De gemeente gaat nu het tekort op de Jeugdzorg voor een deel financieren over de ruggen van de chronisch zieken en gehandicapten want er is in de ogen van de huidige coalitie kennelijk geen andere oplossing om het ontstane tekort op de Jeugdzorg voor een deel weg te werken. Maar over enkele maanden zal een meerderheid van de gemeenteraad instemmen met de realisatie van Center Court, een project dat qua bouwkosten, kapitaallasten en exploitatietekorten ruw geschat tussen de 50 en 60 miljoen euro gaat kosten. Daar is kennelijk wel geld voor maar niet voor onze chronisch zieken en gehandicapten! Volgens de Ouderenpartij een zeer onrechtvaardig beleid!
Overigens bedraagt de schuld van de gemeente Kerkrade eind 2018 ca. 100 miljoen euro en daar zijn de leningen om Center Court te realiseren nog niet bijgeteld. Een zorgelijke situatie vindt de Ouderenpartij.

Welke partijen stemden voor dit onrechtvaardige voorstel? Het door wethouder Jongen (PvdA) ingebrachte voorstel werd gesteund door de VVD, het CDA, Burgerbelangen en de eigen PvdA! Ja, u leest het goed. Wethouder Jongen verdedigde nota bene het voorstel. De PvdA, een partij die zich er op voor laat staan dat ze opkomt voor de kleine man, komt zelf met een dergelijk voorstel waarbij zelfs de echte minima, mensen in een bijstandssituatie, het bedrag van € 125,00 niet meer krijgen!
Mensen vergeet dit vooral niet als u op 16 maart 2022 naar de stembus gaat. Dan is het tijd dat de kiezer een einde maakt aan dit soort onrechtvaardige en wellicht onnodige acties van de kant van de huidige coalitie.

2018-07-20T16:13:11+00:00 juli 10th, 2018|Nieuws|