Gemeente-huis-Kerkrade-opk
Nieuws

Weet u wat u te wachten staat?

OPK

Sociaal Verzet in Kerkrade

De oppositie in Kerkrade waarvan de politieke partijen Ons Kerkrade, de SP, Lokaal Alternatief en de Ouderenpartij Kerkrade deel uitmaken zijn het absoluut niet eens met de hele gang van zaken rond de bezuinigingen in het Sociaal Domein.
Zo heeft de gemeenteraad op 4 juli 2018 in het kader van een bezuinigingsronde besloten de jaarlijkse uitkering van de zogenaamde WTCG gelden te schrappen, waardoor onze burgers rechtstreeks in hun portemonnee geraakt worden. De WTCG gelden zijn een vergoeding die eenmalig per jaar verstrekt wordt aan chronisch zieken en gehandicapten die als gevolg van hun ziekte of handicap jaarlijks hun eigen risico moeten opsouperen; de vergoeding bedroeg de laatste jaren € 125,00 per jaar.
Maar er zijn meerdere bezuinigingen op komst. Een ambtelijke werkgroep heeft op verzoek van de gemeenteraad gekeken naar bezuinigingen binnen het Sociaal Domein. De eerste bezuiniging die reeds is doorgevoerd betreft dus het boven genoemde afschaffen van de WTCG gelden.
Wilt u alle bezuinigingsvoorstellen eens rustig bekijken dan klikt u hier voor een samenvatting. U zult vast en zeker versteld staan van deze bezuinigingsvoorstellen die op alle gebieden in het Sociaal Domein (Jeugdhulp – Zorg – Werk) betrekking hebben.

Misschien vraagt u zich af waarom de huidige coalitie binnen de gemeenteraad niet zoekt naar bezuinigingen buiten het Sociaal Domein. Dat is een heel goede vraag die de huidige oppositie ook aan het college gesteld heeft. Helaas weigert het college van burgemeester en wethouders met de oppositie in gesprek te gaan en geeft zelfs geen schriftelijke reactie op de brief van de oppositie. Dit getuigt niet van fatsoen en respect voor de mening van een ander!
Het is voor ons daarom des te onbegrijpelijker dat de politieke partijen die het thans voor het zeggen hebben in de gemeenteraad wel € 100.000,00 per jaar over hebben voor een optreden van Guido Dieteren op de Markt in Kerkrade. Het is ook niet ondenkbaar dat deze meerderheid ook instemt met de bouw van het zogenaamde Center Court, een project dat de gemeente ruw geschat tussen de 40 à 50 miljoen euro gaat kosten, geld dat de gemeente niet heeft en dat dus geleend moet worden. Even ter info: de schuldenpositie van de gemeente Kerkrade bedraagt eind van dit jaar 96 (!!!) miljoen euro. Ja, u leest het goed: 96 miljoen euro. En daar zou dan nog een slordige 50 miljoen bijkomen voor de bouw en exploitatie van het Center Court.

Dan is er ook nog het probleem van de financiële situatie van Roda JC. Als de club al haar financiële verplichtingen naar de gemeente toe keurig nakomt is pas in 2046 (!) het bedrag terug betaald dat de gemeente indertijd geleend heeft om Roda overeind te houden. Dit betekent dus dat de gemeente Kerkrade nog 28 jaar rente en aflossing aan de bank moet betalen! Indien een meerderheid van de gemeenteraad echter mocht gaan instemmen met een halvering van de te betalen huur (€ 400.000,- in plaats van € 800.000,-) en de ontbrekende € 400.000,- als een soort langlopende lening gaat beschouwen, dan wordt de termijn waarbinnen de lening(en) uiteindelijk zullen zijn afgelost verlengd naar bijvoorbeeld 2055!!! Een extra financiële last voor de komende generatie(s).
Dit gelezen hebbend zal het u niet verbazen dat de oppositiepartijen fel gekant zijn tegen het feit dat alle bezuinigingen enkel in het Sociaal Domein gezocht worden en niet binnen de overige beleidsvelden. Wij zijn van mening dat ook hier tal van bezuinigingen te vinden zijn.
Bent u het ook niet eens met het huidige asociale beleid ? Op 16 juli 2022 zijn weer gemeenteraadsverkiezingen. Wij zullen u dan zeer zeker er aan herinneren welke partijen ons lokale sociale zekerheidsstelsel hebben afgebroken: Burgerbelangen, De VVD, het CDA en niet te vergeten de PvdA, de partij die op moet komen voor de kleine man maar dat kennelijk vertikt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.