Raadsleden

Raadsleden

De raadsleden van de OPK.

Jo Paas (1953) is geboren en getogen in Kerkrade. Hij studeerde na het behalen van zijn HBS-A diploma, rechten aan de universiteiten van Nijmegen en Rotterdam en Duitse taal- en letterkunde aan de Gelderse Leergangen in Arnhem.
Jo werkt al 32 jaar bij de gemeente Landgraaf in diverse (beleids)functies. Hij heeft ervaring op het gebied van sociale zaken, juridische zaken, bouwen en milieu, ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed.
Hij is een van de twee oprichters van de Ouderenpartij en zit sinds 2014 als raadslid voor de Ouderenpartij in de Kerkraadse gemeenteraad.
Jo is voorzitter van de Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) en in die hoedanigheid maakt hij deel uit van het Presidium, het gremium dat de agenda van de commissies en de raad bepaalt.
Jo is getrouwd en heeft twee kinderen.