Loading...
Raadsleden 2017-08-31T10:37:03+00:00

Raadsleden

De raadsleden van de OPK zijn Jo Paas en Mieke van Soest.

Jo Paas
Jo Paasraadslid en fractievoorzitter
Jo (1953) is geboren en getogen in Kerkrade. Hij studeerde na het behalen van zijn HBS-A diploma, rechten aan de universiteiten van Nijmegen en Rotterdam en Duitse taal- en letterkunde aan de Gelderse Leergangen in Arnhem.
Jo werkt al 32 jaar bij de gemeente Landgraaf in diverse (beleids)functies. Hij heeft ervaring op het gebied van sociale zaken, juridische zaken, bouwen en milieu, ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed.
Hij is een van de twee oprichters van de Ouderenpartij en zit sinds 2014 als raadslid voor de Ouderenpartij in de Kerkraadse gemeenteraad.
Jo is voorzitter van de Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) en in die hoedanigheid maakt hij deel uit van het Presidium, het gremium dat de agenda van de commissies en de raad bepaalt.
Jo is getrouwd en heeft twee kinderen.
Mieke van Soest
Mieke van Soestraadslid
Mieke (1959) is geboren en opgegroeid in Weert en momenteel woont ze in Kerkrade.
Na ruim dertig jaar gewerkt te hebben in de zorg en welzijnssector is Mieke nu werkzaam als docent bij het Arcus College in Heerlen. Sinds augustus van dit jaar is ze lid van en raadslid voor de OPK.

“Als “mensen”-mens is mijn interesse breed maar met name, gezien mijn werkervaring, op de terreinen van zorg, welzijn, onderwijs en overall het welbevinden van oud én jong in Kerkrade. Sociale en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Kerkrade vragen om constante aandacht, aandacht die ik graag wil schenken. Zeker in de tijd van vergrijzing dient de steeds groter wordende groep 55+-ers onze aandacht.”