Loading...
Over ons 2017-08-31T10:32:45+00:00

Over ons

De Ouderenpartij Kerkrade (OPK) is een lokale partij die momenteel – samen met de VVD, Burgerbelangen, PvdA en Lokaal Alternatief – deel uit maakt van de coalitie. Ook in moeilijke tijden gaat de OPK de problemen niet uit de weg en wil graag verantwoordelijkheid dragen voor het wel en wee van onze stad.

De OPK is tegen elke vorm van onderscheid op basis van cultuur, geloof, huidskleur of geaardheid.

De OPK is in 2013 opgericht door Jo Paas en Marc Hamers. Ondanks een bescheiden campagne wist de partij direct een zetel in de gemeenteraad te veroveren. Dit laat zien dat er behoefte bestaat aan een politieke vertegenwoordiging van een sterk groeiende doelgroep in de Kerkraadse samenleving. In juli 2017 is Mieke van Soest, voormalig raadslid van Groen Links, overgestapt naar de OPK. Onze partij heeft nu 2 vertegenwoordigers in de gemeenteraad van Kerkrade.

Inmiddels is de partij uitgebreid met een aantal nieuwe leden, die zitting hebben in het Bestuur en de Fractie van de OPK. De huidige OPK-leden (waaronder ook niet-50-plussers!) zijn afkomstig uit allerlei maatschappelijke geledingen en beroepen en beschikken over een gedegen knowhow op diverse gebieden. Verderop stellen wij ons persoonlijk aan u voor.