Over ons

De Ouderenpartij Kerkrade (OPK) is een lokale partij die momenteel deel uit maakt van de oppositie. Ook in moeilijke tijden gaat de OPK de problemen niet uit de weg en wil graag verantwoordelijkheid dragen voor het wel en wee van onze stad. De OPK is in 2013 opgericht door Jo Paas en Marc Hamers. Ondanks een bescheiden campagne wist de partij direct een zetel in de gemeenteraad te veroveren. Dit laat zien dat er behoefte bestaat aan een politieke vertegenwoordiging van een sterk groeiende doelgroep in de Kerkraadse samenleving. In juli 2017 is Mieke van Soest, voormalig raadslid van Groen Links, overgestapt naar de OPK. Onze partij heeft nu 2 vertegenwoordigers in de gemeenteraad van Kerkrade. Inmiddels is de partij uitgebreid met een aantal nieuwe leden, die zitting hebben in het Bestuur en de Fractie van de OPK. De huidige OPK-leden (waaronder ook niet-50-plussers!) zijn afkomstig uit allerlei maatschappelijke geledingen en beroepen en beschikken over een gedegen knowhow op diverse gebieden. Verderop stellen wij ons persoonlijk aan u voor.

Waarom een Ouderenpartij in Kerkrade?

In 2018 is 60% van de Kerkraadse bevolking ouder dan 50 jaar! Van de 5 inwoners van onze stad zijn er dan 3 ouder dan 50! Dat is een heel grote groep. Helaas worden de belangen van deze inwoners niet altijd in voldoende mate behartigd. Dit blijkt allereerst uit het feit dat er voor ouderen, in tegenstelling tot de jeugd, geen beleidsveld in de begroting is opgenomen. Ook is de OPK van mening dat er – naast de wettelijke taken die de gemeente ten behoeve van de (oudere) inwoners heeft te vervullen – meer geld uitgetrokken kan en moet worden voor ouderenbeleid. Het bedrag van ca. €50.000,- dat nu jaarlijks wordt uitgegeven ten behoeve van ouderen is in onze ogen veel te weinig. Daar moet verandering in komen en daarom is eind 2013 de lokale partij OPK opgericht. Onze partij wil het leven van 50-plussers, maar ook zij die nog 50-plus moeten worden, aangenamer maken, zodat zij gezond en zelfstandig oud(er) kunnen worden. Ons streven is om van Kerkrade een leeftijdsvriendelijke stad te maken, waarop iedereen – jong en oud – trots kan zijn. Om dit te bereiken moet die grote groep ouderen mee kunnen denken en beslissen in het besturen van de gemeente.