opk_parkeerbeleid_Fotor
Nieuws

Ouderenpartij stelt parkeerbeleid aan de orde.

Tijdens de Algemene Beschouwingen van 30 oktober jl. heeft de Ouderenpartij wederom het nieuwe parkeerbeleid aan de orde gesteld. De Ouderenpartij is het absoluut niet eens met de verhoging van de parkeertarieven die ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van onze stad en daar hebben onze ondernemers heel veel last van.

Van de kant van het college reageerde wethouder Schneider (VVD) door aan te geven dat het hele parkeerbeleid heroverwogen wordt maar dat aan de tarieven niets gewijzigd zal worden! Voor de Ouderenpartij onbegrijpelijk!

Hieronder volgt de tekst die onze fractievoorzitter, Jo Paas, tijdens de Algemene Beschouwingen 2020 over dit onderwerp in de gemeenteraad van Kerkrade heeft uitgesproken.

“Voorzitter,

ik gaf al aan dat er – zeker in het centrum – vooruitgang is geboekt. Daar moeten niet alleen de burgers maar ook de middenstanders van kunnen profiteren. Helaas heeft een meerderheid in dit huis besloten om het parkeerbeleid drastisch te wijzigen. Voor de Ouderenpartij een volstrekt onbegrijpelijke maatregel.
Tijdens de bouw van het centrum hadden we een door bijna iedereen die Kerkrade bezocht, geroemd parkeerbeleid. Twee uur gratis en de uren daarna kostten één euro.
Omdat in de ogen van het college er geen uniform en duidelijk parkeerbeleid was en er extra parkeerinkomsten moesten komen is dat parkeerbeleid helaas verlaten en werd een hoger tarief ingevoerd. Maar dat was nog niet alles voorzitter. Met de parkeercamera’s werd van het ene naar het andere terrein geschoven en weer terg. De parkeerautomaten voldeden plotsklaps niet meer, de blauwe zones werden vervangen door parkeerautomaten en vergunninghouders moesten van het ene op het andere moment 2,5 maal zoveel voor hun parkeervergunning betalen. Allemaal maatregelen waarvan de Ouderenpartij van oordeel is dat zowel het college als ook een meerderheid van deze raad zich onvoldoende rekenschap gaf wat dit voor de leefbaarheid van de stad en de ondernemers betekent. En werd de uiteindelijke doelstelling wel gehaald? Werd het parkeerbeleid duidelijker? Integendeel voorzitter. Mensen kunnen er vaak geen touw aan vast knopen.

Even een klein voorbeeld. Heeft u, voorzitter, tijdens de stoffenmanifestatie ook niet onze gasten uit Duitsland meewarig naar de parkeerautomaat op het Atriumterrein zien kijken? Ze begrijpen totaal niets van onze achteraf parkeerautomaten. En als je als grensgemeente parkeerapparatuur aankoopt waarbij de burgers meerdere handelingen moeten verrichten dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om onze gasten uit het buitenland een taalkeuze voor te leggen zoals bij veel pinautomaten gebruikelijk is. Nee voorzitter, dit zijn zaken die ten koste gaan van de aantrekkelijkheid van onze stad en daar hebben onze ondernemers heel veel last van.

De ondernemers, die 5 jaar geleden via een manifestatie op de markt nog om een milder parkeerbeleid smeekten, hebben weer het nakijken. De Ouderenpartij roept het college op om het nieuwe parkeerregime te heroverwegen want dat voldoet in onze ogen absoluut niet.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.