Ouderen zijn al jaren de klos

Door een stapeling van een reeks financieel nadelige maatregelen zijn de ouderen en gepensioneerden in Nederland (en dus ook in Kerkrade) er sinds 2008 ongeveer 12% op achteruit gegaan. Met name partijen als de VVD en D66 beschouwen de 65plussers steeds meer als pinautomaat. Dit denken ze straffeloos te kunnen doen omdat deze grote groep Nederlanders zwak georganiseerd is en dus geen bedreiging vormt voor de regering. Het kabinet ziet ouderen amper staan en begunstigt vooral de werkende middengroepen. Met name D66 stuurt aan op een tweedeling tussen de oudere en jongere generatie door volstrekt onjuiste informatie te spuien over het “opmaken van het pensioenvermogen” door de babyboomers ten nadele van de jongeren. Het lijkt wel alsof de ouderen in Nederland de prijs van de crisis betalen.

Hieronder een aantal van die maatregelen, waarvoor de coalities van VVD, PvdA, D66, CU en sinds de laatste kabinetsformatie ook het CDA verantwoordelijk zijn:

 1. Het verschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd met vele maanden, waardoor een groot aantal ouderen met een AOW-gat wordt geconfronteerd.
 2. Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd.
 3. Het hanteren van een absurd strenge, veel te lage rekenrente, waardoor de pensioenfondsen niet in staat zijn pensioenen te indexeren. Hierdoor lopen 3.1 miljoen reeds gepensioneerden een grote achterstand op in koopkracht. En dit terwijl het totale pensioenvermogen in Nederland de laatste 10 jaar (Crisisperiode !!) is gegroeid van 700 naar ruim 1300 miljard (!) euro. Het voorstel van de politieke partij 50PLUS om de rekenrente tenminste vast te stellen op 2% wordt door de huidige regeringspartijen afgewezen.
 4. Het door de Europese Centrale Bank gevoerde rentebeleid heeft ook geleid tot extreem lage rentes op de spaarrekening. Banken krijgen gratis geld, de spaarders zijn de dupe. Het verlagen van de hypotheekrente heeft voor veel ouderen geen effect meer.
 5. Het fiscaliseren van de AOW-uitkering, waardoor gepensioneerden uiteindelijk net zo veel belasting betalen over hun AOW als in de tijd dat zij nog werkzaam waren.
 6. De invoering van de z.g. Bosbelasting, waardoor iedereen die na 01-01-1946 is geboren meer belasting betaalt dan zij die voor die datum zijn geboren.
 7. Het verhogen van de eigen bijdrage AWBZ.
 8. Gepensioneerden worden fiscaal anders behandeld dan werkenden; voor werkenden zijn veel hogere heffingskortingen dan voor gepensioneerden.
 9. Het verhogen van het Eigen Risico Ziektekosten van €220,- (2012) naar inmiddels €385,- (2018) , waardoor vooral chronisch zieken en mensen met een modaal salaris erg getroffen worden.
 10. De WUL (de wet uniformering loonbegrip) betekende voor gepensioneerden een belastingverhoging van 15% naar 19%. Werkenden kregen deze 4% gecompenseerd, gepensioneerden niet.
 11. De inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet werd verhoogd van € 33.400,- naar € 54614,- (2018). De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW werd op 01-01-2018 verhoogd van 5,4% naar 5,65% deze premieverhoging krijgen gepensioneerden niet gecompenseerd.
 12. Door afschaffing van de zgn. Wet Hillen worden mensen die hun huis helemaal hebben afgelost (op advies van de Overheid !!) nu door diezelfde overheid gestraft doordat het huis fiscaal belast gaat worden (de Aflosboete).
 13. Het verhogen van het BTW-tarief voor levensmiddelen en andere noodzakelijke producten treft ook veel ouderen met een laag inkomen.
 14. De gemeentelijke en provinciale lasten, de energiekosten, allerlei premies (o.a. verhoging BTW op verzekeringspremies) en andere heffingen gaan elk jaar onverminderd omhoog, waardoor de koopkracht voor ouderen steeds meer onder druk komt te staan.
 15. De door de Overheid ter beschikking gestelde lastenverlichting van 5 miljard euro in 2017 kwam niet ten goede aan de ouderen, die wel meebetaald hebben aan alle lastenverzwaringen als gevolg van de crisis.
 16. Door het voortschrijdende proces van privatisering (marktwerking) en fusies van grote organisaties verdwijnen er voor ouderen vitale voorzieningen in hun directe omgeving, zoals zorginstellingen, openbaar vervoer, bankinstellingen, postkantoren, winkels.

Pensioenspecialisten voorspellen dat als er niets verandert het koopkrachtverlies van gepensioneerden kan gaan oplopen tot rond de 22% in 2023.

 

2018-03-14T17:44:33+00:00 maart 14th, 2018|Nieuws|