Nieuws

OPK wil het college aan de tand voelen

Ouderenpartij Kerkrade vraagt interpellatiedebat aan

De fractievoorzitter van de Ouderenpartij in de Kerkraadse gemeenteraad, Jo Paas, heeft voor de raadsvergadering van komende woensdagavond 28 november 2018 een interpellatiedebat aangevraagd.

De fractie van de Ouderenpartij wil het college aan de tand voelen over een garantstelling van 15 miljoen euro in de bouwkosten van Center Court. Naar de mening van de Ouderenpartij had het college, voorafgaande aan het besluit om garant te staan, de raad van dat voorgenomen besluit op de hoogte moeten stellen zodat de raad zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college had kunnen brengen, maar dat is in deze kwestie niet gebeurd. Het college is namelijk op grond van art. 169, vierde lid van de Gemeentewet verplicht als het om een besluit gaat dat ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben dit besluit voorafgaande aan de besluitvorming ter kennis van de raad te brengen. Het garant staan voor een bedrag van 15 miljoen euro kan zonder meer ingrijpende gevolgen voor de gemeente hebben en dus had het college eerst bij de raad aan moeten kloppen. De raad gaat namelijk over de gelden van de gemeente en dit wordt het budgetrecht van de raad genoemd.

Overigens rommelt het al enige tijd in de Kerkraadse gemeenteraad. De oorzaak van de onenigheid tussen de coalitie en de oppositie is gelegen in het feit dat de oppositie zich niet serieus genomen voelt door de coalitie. Aan dit gevoelen van de oppositie ligt de ambtelijke nota ‘Grip op de Toekomst’ ten grondslag. In 2017 heeft de raad gevraagd om de ambtenaren een onderzoek te laten uitvoeren naar mogelijkheden om in het Sociaal Domein te bezuinigen. Dat leverde de nota ‘Grip op de Toekomst’ op. De oppositie wilde inhoudelijk over de 24 voorgestelde bezuinigingsmogelijkheden in de commissie Burgers & Samenleving debatteren maar dat liet de coalitie niet toe. Hoewel de nota als agendapunt 10 op de agenda stond en er drie burgers op dit onderwerp inspraken, lieten de coalitiepartijen bij het vaststellen van de agenda het stuk van de agenda halen waarop de hele oppositie boos en teleurgesteld de vergadering verliet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.