Ook Ouderenpartij Kerkrade tegen bijdrage gemeente aan concert Guido Dieteren

Ook Ouderenpartij Kerkrade tegen bijdrage gemeente aan concert Guido Dieteren en gratis kaartjes
voor leden van het gemeentebestuur.

De Ouderenpartij vindt net als de andere oppositiepartijen in de Kerkraadse gemeenteraad dat het in
deze tijd van bezuinigen niet gepast is om als gemeente drie jaar lang jaarlijks een bedrag van €
100.000,00 uit te geven aan de concerten van Guido Dieteren op de Markt in Kerkrade als een
meerderheid van de gemeenteraad zo juist besloten heeft om de chronisch zieken en gehandicapten
hun jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico ten bedrage van € 125,00 niet meer
uit te keren. Er gaan ook al stemmen op om het mantelzorgcompliment niet meer uit te keren.
Dat zijn allemaal heel vervelende bezuinigingsmaatregelen die vooral de zwakkeren in de
samenleving raken. Daar is kennelijk geen geld meer voor. Maar wel voor Guido Dieteren en zijn
orkest!

De Ouderenpartij is verder van mening dat er geen gratis kaartjes naar de leden van het
gemeentebestuur hoeven te gaan. Deze mensen hebben voldoende inkomen en kunnen de kaartjes
uit eigen zak betalen. Dat hoeft de gemeente niet te doen. De Ouderenpartij maakt dan ook geen
gebruik van de geboden mogelijkheid om gratis toegangskaartjes te krijgen.

 

2018-07-20T16:21:02+00:00 juli 20th, 2018|Nieuws|