Gesprek OPK met de KBO afdeling Kerkrade

KBO Kerkrade

Op uitnodiging van de KBO (Katholieke Bond Ouderen) afdeling Kerkrade hebben onze partijvoorzitter Léon Sluijsmans en fractievoorzitter Jo Paas op 14 november een prettig en informatief gesprek gevoerd met KBO-voorzitter Jo Linders en vice voorzitter Werner Slapak. Beide heren waren zeer geïnteresseerd in de standpunten van onze partij met betrekking tot een aantal thema’s die voor de Kerkraadse senioren van groot belang zijn, zoals:
 

  • voldoende inkomen voor ouderen
  • integrale aandacht voor wonen en zorg
  • een veilige gemeente
  • digitalisering zonder uitsluiting
  • aandacht voor zingeving

In het gesprek hebben wij kunnen constateren dat er een grote mate van overeenstemming is in de doelen die de OPK nastreeft en de taakstelling van de KBO. Wij streven beide naar een seniorvriendelijke gemeente, waarbij de OPK – door haar vertegenwoordiging in de Gemeenteraad en in de Coalitie – vooral langs de politieke weg invloed kan uitoefenen als het gaat om gemeentelijk beleid ten aanzien van ouderen. De KBO heeft een sterke toegevoegde waarde in het behartigen van de belangen van ouderen door een groot aantal activiteiten die de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijke betrokkenheid van senioren stimuleren. Met hulp van de vele vrijwilligers en leden kan KBO-Kerkrade veel concrete hulp en ondersteuning bieden aan senioren binnen de gemeente.

 

2017-11-21T18:23:35+00:00 november 17th, 2017|Nieuws|